Laden...

twitterkNPKJ.gif

check.png Professionele zorg en behandeling

check.png Flexibel inzetbaar, geen wachtlijst

check.png Multicultureel team (HBO/WO)

Regio Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland,
Regio Zuid-Kennemerland & Haarlemmermeer

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Veel jonge cliënten komen uit gezinnen die met meerdere problemen tegelijk worstelen

Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG)

Bij Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG) begeleiden en ondersteunen gezinswerkers van Unalzorg ook multiprobleemgezinnen. Zoals gezinnen waar ook nog financiële en relatieproblemen spelen of meerdere gezinsleden beperkt zijn. Of het kind heeft naast bijvoorbeeld een verstandelijke beperking ook autisme of andere gedrags- en opvoedproblemen.

Voor veel van deze gezinnen is ook de weg naar de zorg moeilijk te vinden. Hierdoor zijn de problemen vaak al verergerd voordat hulp wordt ingeroepen.

Samen zorgdoelen bepalen

Samen met een ambulant gezinswerker maken de gezinsleden een overzicht van de mogelijkheden en zorgdoelen. Opstellen en uitvoeren van het zorgplan gebeurt onder supervisie van één van onze behandelaars. Soms is diagnostiek nodig, een specifieke behandeling of bijvoorbeeld een IQ-test.

Primaire doelen van IAG zijn:

- het contact met het kind verbeteren
- de opvoedvaardigheden van de ouders vergroten
- een veilig thuis creëren

Weer op eigen kracht functioneren

IAG stelt multiprobleemgezinnen in staat om weer op eigen kracht te functioneren. Dat doen wij door de vaardigheden van gezinnen te vergroten en ze te leren om hulpbronnen in hun omgeving beter aan te boren. Meestal is het voor kinderen beter om uithuisplaatsing te voorkomen en gezinshereniging te stimuleren.

Beschikking nodig

Om gebruik te kunnen maken van Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling van Unalzorg is een beschikking (indicatie) nodig.


Sila (8) - Kan toch veilig thuis blijven wonen

Sila heeft een verstandelijke beperking en woont thuis. Haar beide ouders zijn geestelijk beperkt en zorgen niet goed voor haar, maar mijden hulp. Ook hun Turkse achtergrond en de taalbarrière spelen daarbij een rol. De jeugdbescherming wil Sila uithuisplaatsen.

Met een multidisciplinaire aanpak begeleiden wij zowel Sila bij haar ontwikkeling als haar ouders bij de interculturele opvoeding. Deels via gespecialiseerde begeleiding thuis en deels via ontwikkelingsgerichte dagbesteding op diverse locaties van Unalzorg. De primaire zorgdoelen zijn: competenties van de ouders vergroten, gewenst gedrag aanleren en een veilige leefwereld creëren waarin Sila zich verder kan ontwikkelen. Na verloop van tijd is de thuissituatie zo verbeterd dat uithuisplaatsing niet meer nodig is. Een gezinswerker van Unalzorg bezoekt het gezin nog regelmatig om een vinger aan de pols te houden.