Laden...

twitterkNPKJ.gif

check.png Professionele zorg en behandeling

check.png Flexibel inzetbaar, geen wachtlijst

check.png Multicultureel team (HBO/WO)

Regio Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland,
Regio Zuid-Kennemerland & Haarlemmermeer

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Dankzij onze jarenlange ervaring zien wij heel snel wie wij kunnen helpen en op welke manier

Interculturele zorg voor hulpbehoevenden met multiproblematiek

Unalzorg wil voor elke cliënt de hoogst haalbare kwaliteit van leven realiseren. Dat doen wij met goed georganiseerde zorg op maat, een effectieve integrale én interculturele aanpak en een multicultureel team hoogopgeleide gezinswerkers en behandelaars.

Zorgaanbod is afgestemd op de ondersteuningsbehoefte

Wij stemmen ons zorgaanbod zorgvuldig af op de ondersteuningsbehoefte van onze cliënten en hun gezin of verzorgers. Bij de meeste van onze cliënten spelen meerdere problemen tegelijk. Vaak speelt daarbij ook hun allochtone afkomst een rol. Bijvoorbeeld omdat ouders door de taalbarrière hun weg niet vinden binnen de Nederlandse gezondheidszorg en problemen daardoor escaleren. Of omdat een kind op school en thuis in twee culturen leeft en daardoor extra problemen ontstaan.

Dubbele diagnostiek of multiproblematiek

Vaak is bij onze cliënten sprake van dubbele diagnostiek of multiproblematiek (MPG), zoals:

- autisme
- PDD-NOS
- gedragsproblemen of een gedragsstoornis (SGLVB)
- psychiatrische problemen of een psychische stoornis
- intercultureel probleem en/of taalprobleem
- overbelasting van ouders
- opvoedproblemen
- financiële schulden

Cliënten en hun naasten vertrouwen ons eerder, omdat we hun cultuur begrijpen en echt rekening met hen houden

Snel de juiste hulp

Vaak is het nodig om snel te handelen om uithuisplaatsing of escalatie van (financiële) problemen te voorkomen. Daarom werken wij zonder wachtlijst. Als de beschikking (indicatie) er is, dan kan de zorg meestal binnen enkele dagen starten. De maximale wachttijd bij ons is 2 weken. Onze werkwijze biedt alle ruimte om de planning en uitvoering van de zorg af te stemmen op de individuele situatie en cultuur van cliënten. Daardoor ontstaat sneller een goede hulpverlenersrelatie en het vertrouwen dat nodig is om nieuwe dingen te leren.

Unalzorg biedt:

- Zorg en dagbesteding voor volwassenen (Wmo)
- Ambulant gezinswerk met praktische ondersteuning
- Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG)
- Intensieve Gezinsbehandeling en diagnostiek (IG)
- Actieve zaterdag- en vakantieopvang (t/m 18 jaar)

Naast ons eigen zorgaanbod kunnen wij cliënten en hun netwerk in contact brengen met andere specialisten, bijvoorbeeld voor schuldhulpverlening (schuldsanering), administratieve ondersteuning, bewindvoering en mentorschap.


Aanmeldformulier