wachten...

twitterkNPKJ.gif

check.png Professionele zorg en behandeling

check.png Snel en flexibel inzetbaar, geen wachtlijst

check.png Multicultureel team met HBO/WO medewerkers

Regio Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland,
Regio Zuid-Kennemerland & Haarlemmermeer

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Training begeleiders: Spel Huisje Thuisje

Huisje Thuisje is een spel dat alleen maar winnaars kent

Training en spel Huisje Thuisje

Het spel Huisje Thuisje van Unalzorg brengt hulpverleners spelenderwijs in contact met jongvolwassen cliënten met een migratieachtergrond. Het is een vraag- en antwoordspel. Door de vragen leren de hulpverlener en cliënt elkaar beter kennen en dit versterkt de onderlinge band. De training Huisje Thuisje helpt hulpverleners om het spel goed en professioneel te leiden. Het spel vraagt van de spelleider een open, creatieve en nieuwsgierige houding.

Elkaar leren kennen en vertrouwen

De kaarten in het spel helpen de hulpverlener en de cliënt om vragen aan elkaar te stellen die ze eerder niet durfden te stellen. Of niet zouden bedenken. Ze dagen elkaar uit om open te spreken over culturele normen en waarden, de toekomst, het gezin, seksualiteit, weerbaarheid, gewoonten, de beperking en het Nederlandse zorgsysteem.

Door het spel en inlevingsvermogen versterkt de hulpverlener de vertrouwensband met de cliënt en creëert een ingang voor passende begeleiding en behandeling.

Kennisoverdracht van de zorgstructuur

De zorgstructuur van Nederland is complex en er gelden impliciete normen en waarden. Vaak is dit heel anders dan in het land van herkomst van de cliënt. Door het spelen van Huisje Thuisje vindt wederzijdse kennisoverdracht plaats. Zowel de hulpverlener als de cliënt worden zich bewust van hun eigen aannames, blinde vlekken en cultureel bepaald handelen. Communicatie, creativiteit, bewustwording en het eigen verhaal staan centraal tijdens het spelen.

Neem contact met ons op voor meer informatie en trainingsdata.

Spel spelen1-groep-18.05.17.jpg