wachten...

twitterkNPKJ.gif

check.png Professionele zorg en behandeling

check.png Flexibel inzetbaar, geen wachtlijst

check.png Multicultureel team (HBO/WO)

Regio Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland,
Regio Zuid-Kennemerland & Haarlemmermeer

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Training begeleiders: spel Huisje Thuisje

Begeleider en kind1-geeft kaartje-12.03.18.jpg

Huisje Thuisje is een intercultureel spel met enkel winnaars

Het spel Huisje Thuisje

Het spel Huisje Thuisje is een intercultureel vraag- en antwoordspel, ontwikkeld door Unalzorg. Zorgverlener en cliënt spelen het spel samen om elkaar beter te leren kennen en echt contact te maken. De vragenkaarten en rollenwisselingen helpen om vragen te stellen die je eerder niet durfde te stellen. Of niet zou bedenken. Over culturele normen en waarden, toekomst, gezin, seksualiteit, weerbaarheid, gewoonten, problemen of het Nederlandse zorgsysteem. 

Door het spel ontstaat een ongedwongen sfeer waarin een cliënt maar van zichzelf durft te laten zien. Spelenderwijs bouwen zorgverlener en cliënt zo een vertrouwensband op. De basis voor een goede zorgrelatie en passende begeleiding en behandeling.

Omgaan met andere culturen

Door het spelen van Huisje Thuisje vindt wederzijdse kennisoverdracht plaats. De cliënt leert meer over de complexe zorgstructuur en (impliciete) normen en waarden in Nederland. De zorgverlener krijgt inzicht in de de leefwereld en culturele normen en waarden van de cliënt. Beiden worden zich bewust van hun eigen aannames, blinde vlekken en cultureel bepaald handelen. 

Huisje Thuisje is - behalve een leuk spel - een waardevolle informatiebron voor iedereen die met mensen uit andere culturen werkt. Door het spel worden interculturele vaardigheden verder ontwikkeld. 

De training Huisje Thuisje

Het spel is inzetbaar in alle fasen van het zorgproces. Tijdens de intake, om de juiste diagnose te stellen en zorgdoelen tussentijds beter af te stemmen op de actuele behoeften van een cliënt. De zorgverlener is ook de regisseur van het spel. Het spel vraagt van de spelleider een open, creatieve en nieuwsgierige houding. Tijdens de training Huisje Thuisje leer je het spel op een professionele manier te leiden en optimaal resultaat te behalen. Deze training duurt 3 dagdelen en start in de loop van 2019. 

Download de folder met meer informatie (pdf):
SPEL EN TRAINING HUISJE THUISJE | Spelenderwijs een goede zorgrelatie opbouwen

En lees ook het leuke artikel over ons spel dat in de Special Wijkzorg van de gemeente Amsterdam heeft gestaan (april 2018): Huisje Thuisje. Een bijzonder spel met alleen maar winnaars

Kom gratis kennismaken met het spel:

1/10, 5/11 en 3/12

In 2018 organiseren we 3 gratis introductiebijeenkomsten over Huisje Thuisje bij Unalzorg in Amsterdam. Op verzoek verzorgen wij ook introducties op locatie in de regio Amsterdam en Haarlem. Trainer Jale Simsek vertelt dan meer over het spel, de speelwijze en de bijbehorende training voor zorgverleners. 

Programma introductiebijeenkomst:

• Informatie over de mogelijkheden van Huisje Thuisje als zorgtool
• Het spel zelf bekijken en toelichten van de speelwijze
• Informatie over de rol van de zorgverlener als spelregisseur

Voor wie?
De introductie is bedoeld voor iedereen die in de zorg- of hulpverlening werkt of daarvoor opgeleid wordt. Zoals jeugdbeschermers, gezinswerkers, behandelaars, orthopedagogen, gedragswetenschappers, therapeuten, psychologen, psychiaters en wijkteams. 

Aanmelden
Meld je aan voor de gratis introductie op 1 oktober5 november of 3 december van 15.00 - 16.30 uur bij Unalzorg in Amsterdam. Doe dat uiterlijk een week voorafgaand aan de bijeenkomst van jouw voorkeur (dus vóór respectievelijk 24/9, 29/10 of 26/11) via: 020 - 4470518 of info@unalzorg.nl

 

In 2019 starten we met workshops (1 dagdeel, 4 SKJ-punten) en trainingen Huisje Thuisje (3 dagdelen, 4 SKJ-punten). Het spel is in de loop van 2019 te koop samen met bijbehorende training Huisje Thuisje.