Laden...

check.png  Professionele zorg en behandeling

check.png Specialistisch en psychodiagnostisch onderzoek

check.png Integrale en interculturele aanpak A-Road

check.png Wij hebben momenteel een wachtlijst

check.png Flexibel inzetbaar 

check.png Multicultureel team (HBO/WO)

Regio Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland,
Regio Zuid-Kennemerland & Haarlemmermeer

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Psychologisch onderzoek

Een psychologisch onderzoek bestaat meestal uit meerdere onderzoeken en/of tests die samen een beeld geven van de achtergrond van problemen en klachten van een cliënt. Het totale onderzoek kan bijvoorbeeld bestaan uit een intelligentietest, observaties en gesprekken.

Al deze onderdelen van het psychologische onderzoek worden uitgevoerd door een gespecialiseerde behandelaar. De behandelaar interpreteert alle uitkomsten en legt die interpretatie vast in een rapportage.

Een psychologisch onderzoek kan bestaan uit (o.a.):


Orlando (25) - Heeft onverklaarbare woedeuitbarstingen  

Orlando is een Surinaamse jonge man die bij Unalzorg wordt aangemeld vanwege zijn woedeuitbarstingen. Tijdens het intakegesprek met hem is relevante informatie over hem en zijn klachten verzameld. Op basis daarvan is in een multidisciplinair teamoverleg besloten om een psychologisch onderzoek te doen dat uit de volgende onderdelen bestaat: psychopathologische screening, intelligentietest en observaties. 

Allereerst wordt bij Orlando een psychopathologie screeningsvragenlijst afgenomen om zijn lichamelijke en psychische klachten in kaart te brengen. Uit deze screening blijkt dat hij in hoge mate last heeft van wantrouwen en vijandigheid. In een gesprek met de behandelaar over zijn voorgeschiedenis komt naar voren dat hij gedurende een groot deel van zijn kindertijd emotioneel verwaarloosd is.
Daarna doet hij een intelligentietest en daaruit lijkt naar voren te komen dat Orlando licht verstandelijk beperkt is. 
Met observaties tijdens onderzoeksmomenten en een huisbezoek krijgt de behandelaar meer informatie over het gedrag van Orlando en de invloed van omgevingsfactoren daarop. Orlando maakt in het algemeen een prikkelbare en geagiteerde indruk. Gesprekken met zijn netwerk lijken deze indruk te bevestigen.

Uit dit onderzoek kan opgemaakt worden dat Orlando met zijn cognitieve vermogens mogelijk onvoldoende in staat is om zichzelf en zijn omgeving te begrijpen. Daardoor heeft hij veel behoefte aan emotionele begeleiding en steun. Des te zorgelijker is dat hij in zijn jeugd emotioneel verwaarloosd is. Dit kan in combinatie met zijn IQ geleid hebben tot zijn gevoelens van onzekerheid, wantrouwen en vijandigheid.

Om ervoor te zorgen dat Orlando zich beter begrepen voelt en rustiger wordt, adviseert de behandelaar onder andere om een ambulant begeleider in te zetten. De begeleider ondersteunt Orlando bij zaken die hij niet kan overzien. Daarnaast is het advies om de ouders psycho-educatie te geven die bijvoorbeeld kan bestaan uit omgangsadviezen. Hoe zij Orlando niet teveel overvragen, rekening houden met zijn beperking en begripvol reageren op een woedeaanval. Ook het benoemen van zijn emoties is belangrijk. Hierdoor zal Orlando beter leren omgaan met zijn emoties en deze beter leren reguleren.