Laden...

check.png  Professionele zorg en behandeling

check.png Specialistisch en psychodiagnostisch onderzoek

check.png Integrale en interculturele aanpak A-Road

check.png Wij hebben momenteel een wachtlijst

check.png Flexibel inzetbaar 

check.png Multicultureel team (HBO/WO)

Regio Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland,
Regio Zuid-Kennemerland & Haarlemmermeer

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Onderwijsondersteuning (4-17 jaar)

Veel jonge cliënten met een beperking komen uit gezinnen die met meerdere problemen tegelijk worstelen

Speciaal voor kinderen en tieners die door hun ontwikkelingsachterstand of licht verstandelijke beperking al op jonge leeftijd niet goed meekomen op school. Vaak is sprake van gedragsproblemen en sociaal-emotionele problemen en speelt ook de thuissituatie een rol bij de problemen. Met gerichte ondersteuning en training vergroten wij de vaardigheden die nodig zijn voor school.

Praktische ondersteuning

We begeleiden hen bijvoorbeeld bij het plannen en maken van huiswerk. We bieden onze ondersteuning zowel thuis als op school/in de klas.

Aangepaste trainingen

Unalzorg biedt zelf ook trainingen die hen sociaal en mentaal weerbaarder en zelfstandiger maken. Deze trainingen zijn speciaal ontwikkeld voor kinderen en jongeren met een ontwikkelingsachtergrond:

Karim (16 jaar) - Kan veel beter meekomen op school nu hij begeleiding krijgt

Karim is een Syrische jongen die sinds 2015 in Nederland woont. Hij volgde in zijn geboorteland alleen basisonderwijs en werkte daarna samen met zijn ouders op het platteland. In 2017 is een IQ-test afgenomen en daaruit blijkt dat hij een licht verstandelijke beperking heeft. Karim volgt praktijkonderwijs. In het begin kon hij niet meekomen met de kinderen in zijn klas. Hij begreep weinig van wat er gezegd werd en vond het lastig om vrienden te maken.

De begeleider van Unalzorg voert samen met zijn ouders veelvuldig gesprekken op school. Door de goede samenwerking met school wordt duidelijk waar Karim behoefte aan heeft. Hij presteert beter tijdens de praktijklessen en begrijpt schoolopdrachten beter als de leraar of klasgenoten het eerst voordoen. Karim krijgt ook bijlessen Nederlands om zijn taalvaardigheid te ontwikkelen.

Elke week komt zijn begeleider bij Karim thuis om met hem en zijn ouders te praten over school. Om Karims zelfvertrouwen te vergroten is een positieve benadering vanuit zijn directe omgeving belangrijk. Daarom praat de begeleider ook met Karims ouders en biedt hen handvatten om een positief zelfbeeld bij Karim te stimuleren. Zij leren goed naar Karims sterke kanten te kijken en deze te blijven benoemen. Karim kan steeds beter meekomen op school.