Laden...

check.png  Professionele zorg en behandeling

check.png Specialistisch en psychodiagnostisch onderzoek

check.png Integrale en interculturele aanpak A-Road

check.png Wij hebben momenteel een wachtlijst

check.png Flexibel inzetbaar 

check.png Multicultureel team (HBO/WO)

Regio Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland,
Regio Zuid-Kennemerland & Haarlemmermeer

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Jeugdhulp regio Amsterdam: SPICs

In de regio Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland is de (specialistische) jeugdzorg sinds 2018 georganiseerd op basis van SPIC: Segment Profiel Intensiteit Combinatie.

Perspectiefplan

Ouder- en Kindteams (OKT) en Gertificeerde Instellingen (GI's) zoals Jeugdbescherming, stellen een Perspectiefplan op met daarin een SPIC die past bij de benodigde hulp en de resultaten die behaald moeten worden. In sommige gevallen kan ook de huisarts een SPIC uitschrijven. 

Per gezin is er dus één Perspectiefplan en alle betrokken hulpverleners werken samen aan de doelen uit dit plan. Al in een vroeg stadium wordt de hulpvraag in brede context bekeken en aangepakt. Werken vanuit één plan voorkomt dat er teveel verschillende zorgaanbieders worden ingezet en dat zij langs elkaar heen werken.  

Unalzorg biedt jeugdhulp Segment B en C

Op basis van het profiel maakt de gemeente afspraken met de gecontracteerde jeugdhulporganisatie(s) over de inzet van jeugdhulp:

  • enkelvoudige ondersteuning (segment B);
  • meervoudige, hoog specialistische (intramurale) ondersteuning (segment C);
  • duur en intensiteit van de inzet.

Bij veel van onze cliënten spelen meerdere problemen tegelijkertijd. Vaak is ook sprake van een dubbele diagnose. In een vroeg stadium goed samenwerken met alle disciplines is in het belang van de cliënt en de effectiviteit van de geboden zorg. Vaak kan daardoor escalatie van de problemen voorkomen worden.

Unalzorg biedt jeugdhulp Segment B voor alle profielen en intensiteiten. Specialistische jeugdhulp segment C bieden wij alleen voor de profielen en intensiteiten in onderstaand schema. 


UZ-SPIC schema jeugdhulp Segment C regio Amsterdam-SK 26.03.19.jpg