Laden...

check.png  Professionele zorg en behandeling

check.png Specialistisch en psychodiagnostisch onderzoek

check.png Integrale en interculturele aanpak A-Road

check.png Wij hebben momenteel een wachtlijst

check.png Flexibel inzetbaar 

check.png Multicultureel team (HBO/WO)

Regio Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland,
Regio Zuid-Kennemerland & Haarlemmermeer

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Beschikking

Om gebruik te kunnen maken van de zorgverlening van Unalzorg heeft u een beschikking of indicatie nodig. Dat is een brief waarin staat beschreven op welke zorg u recht heeft. Hieronder vindt u de instanties bij wie u terecht kunt voor een beschikking of indicatie. Sinds 01.01.2018 is de jeugdzorg in de regio's Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland anders georganiseerd. Daar heeft u een zogenaamde SPIC-verwijzing nodig.

Jeugd tot 18 jaar

Beschikking via: Ouder- en kindteam (OKT) van de gemeente waarin u woont

Een verwijzing gebeurt in een multidisciplinair overleg (MDO) waarbij de ouders en/of jeugdige samen met de ouder- en kindadviseur en de jeugdpsycholoog of jeugdarts kijken wat iemand precies nodig heeft. Gezamenlijk wordt er een verwijzing geformuleerd, waarna de ouders een beschikking ontvangen waarmee zij zelf de gewenste zorg kunnen inschakelen. Deze zorg is, met de juiste beschikking, kosteloos door ouders in te zetten.

Jeugd tot 18 jaar, regio Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

SPIC-verwijzing via (o.a.): Ouder- en kindteam (OKT), huisarts, WSG, JBRA

Sinds 01.01.2018 werken 14 gemeenten binnen de regio's Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland voor jeugdzorg niet meer met beschikkingen, maar met zogenaamde SPIC's en een perspectiefplan voor elke cliënt. Tijdens een gesprek met de betrokkenen wordt gezamenlijk bekeken wat een cliënt nodig heeft. Dit wordt vastgelegd in het perspectiefplan, waarna ook een SPIC-verwijzing afgegeven wordt. Aan de hand van die SPIC bekijkt men welke gecontracteerde zorgaanbieder de zorg kan bieden. Daarbij wordt gekeken naar de zorgprofielen die de diverse zorgaanbieders hebben ingekocht bij de gemeente. Deze zorg is kosteloos door ouders in te zetten.

Meer informatie op: www.oktamsterdam.nl en www.ikzoekjeugdhulp.nl (compleet overzicht met alle jeugdzorg)

Volwassenen vanaf 18 jaar

Beschikking via: Wijkzorg van de gemeente waarin u woont
Beschikking via: Wmo-team van de gemeente waarin u woont

Mensen die thuis wonen en aangewezen zijn op zorg en ondersteuning aan huis of in de wijk, kunnen bij de organisaties uit het wijkzorgnetwerk terecht. Daar wordt in één of meerdere gesprekken samen gekeken naar:

  • de ondersteuningsbehoefte
  • wat de Amsterdammer zelf of met hulp van mensen uit het eigen netwerk kan doen
  • hoe dit georganiseerd kan worden

Een beschikking kan vervolgens met hulp van een organisatie uit het wijkzorgnetwerk (bijv. Unalzorg, Cordaan, Amsta Karaad) aangevraagd worden bij de gemeente.

De gemeente Amsterdam heeft voor Amsterdammers een digitale kaart gemaakt met alle contactgegevens voor zorg en ondersteuning in de wijk in heel Amsterdam: http://maps.amsterdam.nl/wijkzorg/

Wlz | Blijvende langdurige zorg Jeugd en volwassenen

Indicatie via: Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) www.ciz.nl

Mensen (kinderen, jongeren, volwassenen) die blijvende intensieve zorg nodig hebben, komen wellicht in aanmerking voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) onderzoekt of men daarvoor in aanmerking komt. Bij zorg vanuit de Wlz kan gedacht worden aan zorg met verblijf in een instelling, zoals een verpleeg- of verzorgingshuis of een woonvorm in de gehandicaptenzorg. Ook kan men thuis blijven wonen. U kunt alleen in aanmerking komen voor zorg vanuit de Wlz als blijvend zorg nodig is en er daarnaast sprake is van 24-uurs zorg in de nabijheid of permanent toezicht. Ook moet er geen andere oplossing zijn.