Laden...

check.png  Professionele zorg en behandeling

check.png Specialistisch en psychodiagnostisch onderzoek

check.png Integrale en interculturele aanpak A-Road

check.png Wij hebben momenteel een wachtlijst

check.png Flexibel inzetbaar 

check.png Multicultureel team (HBO/WO)

Regio Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland,
Regio Zuid-Kennemerland & Haarlemmermeer

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Ambulante begeleiding, behandeling & diagnostiek jeugd

Wij willen voor elk kind de hoogst haalbare kwaliteit van leven realiseren. Daarom stemmen wij ons zorgaanbod zorgvuldig af op de ondersteuningsbehoefte van onze jonge cliënten en hun gezin of verzorgers.

Bij de meeste cliënten spelen meerdere problemen tegelijk. Vaak speelt daarbij ook hun allochtone afkomst een rol. Bijvoorbeeld omdat ouders door de taalbarrière hun weg niet vinden binnen de Nederlandse gezondheidszorg en problemen daardoor escaleren. Of omdat een kind op school en thuis in twee culturen leeft en daardoor extra problemen ontstaan.

Kwetsbare kinderen lopen door diverse omstandigheden vaak beschadigingen op die een gezonde ontwikkeling in de weg staan


Unalzorg biedt kinderen en tieners

Ambulante begeleiding (o.a.):

  • systeemgericht werken
  • empoweren activeren gespreksvoering

Diagnostiek (o.a.):

  • IQ-testen
  • observaties
  • screening op sociaal-emotionele problematiek, autisme en ADHD

Behandeling (o.a.):

  • werken aan gedragsproblematiek
  • cognitieve gedragstherapie
  • opvoedondersteuning
  • psycho-educatie
  • (motiverende) gespreksvoering


Selim (15 jaar) - Waarom is hij zo agressief op school?

Selim is een jongen met een Turkse achtergrond die op school regelmatig in de problemen komt door zijn agressieve gedrag. School vraagt ons om een breed psychologisch onderzoek te doen en een IQ test. Een behandelaar van Unalzorg brengt zijn sociaal-emotioneel functioneren in kaart met behulp van diverse vragenlijsten (BYI-2-NL, ASEBA) en observaties van zijn gedrag in de klas. Daarnaast voert zij gesprekken met hem, zijn ouders, zijn mentor en zijn begeleiders.

Uit dit onderzoek blijkt dat Selim licht verstandelijk beperkt is en kampt met angst en somberheid. Deze internaliserende klachten lijken psychosomatisch van aard te zijn, omdat hij veel lichamelijke klachten heeft. Onmacht of frustratie over hoe met deze klachten wordt omgegaan, kan externaliserende klachten zoals opstandigheid en agressief gedrag versterken. Dit zou bij Selim het geval kunnen zijn.

Om de psychosomatiek te verhelderen, is gebruikgemaakt van het biopsychosociaal model: beschrijving van predisponerende, uitlokkende en in stand houdende factoren. Dit model stelt dat angst, somberheid, heftige emoties en inadequate cognities lichamelijke klachten in stand kunnen houden.

De behandelaar adviseert gespreksvoering met een coach of therapeut over de innerlijke spanningen. Dit kan helpen om inadequate cognities te onderzoeken en om de angst en somberheid te verminderen. Eventueel heeft Selim ook baat bij de behandelinterventie ‘Samen Stevig Staan’ (via Lijn5) voor kinderen en jeugdigen met een licht verstandelijke beperking en onbegrepen, opstandig gedrag.