Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) onderzocht de leefsituatie van jeugdigen in Nederland met een migratieachtergrond.