Laden...

check.png Professionele zorg en behandeling

check.png Specialistisch en psychodiagnostisch onderzoek

check.png Flexibel inzetbaar, geen wachtlijst

check.png Multicultureel team (HBO/WO)

check.png Integrale en interculturele aanpak A-Road

Regio Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland,
Regio Zuid-Kennemerland & Haarlemmermeer

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Van a tot z de juiste weg naar zelfredzaamheid

Unalzorg begeleidt en behandelt kwetsbare kinderen en volwassenen met complexe hulpvragen. We brengen de zorgvraag in kaart en gaan daarna zo snel mogelijk aan de slag. Al onze zorg is gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid van cliënten en hun gezin of verzorgers. Wij bieden onze ondersteuning thuis of dicht bij huis.

Interculturele aanpak A-Road

Veel van onze cliënten hebben een migratieachtergrond. Dankzij ons multiculturele team en onze interculturele aanpak kunnen wij snel de juiste hulp bieden.

Behandel­specialismen

Bij Unalzorg werken gespecialiseerde behandelaars op het gebied van multiproblematiek, gedrags- en opvoedingsproblemen, psychiatrische stoornissen en …

Psychodiagnostisch onderzoek

Een aantal behandelaren zijn ook gekwalificeerd om specialistische of psychodiagnostische onderzoeken uit te voeren, zoals IQ-testen.

We zijn er voor kinderen tot 18 jaar

Wij begeleiden en behandelen kinderen met een ontwikkelingsachterstand die meerdere problemen hebben. Bijvoorbeeld gedrags- of opvoedingsproblemen en psychiatrische stoornissen zoals autisme en ADHD.

feature1.jpg

Ons zorgaanbod

Ambulante begeleiding, behandeling & diagnostiek jeugd
Trainingen zelfredzaamheid jeugd (4-24 jaar)
Onderwijsondersteuning (4-17 jaar)

We zijn er voor gezinnen

Wij ondersteunen gezinnen bij de opvoeding en verzorging van hun kind met een beperking. Daarnaast begeleiden wij multiprobleemgezinnen. Het doel van onze hulp is dat zij uiteindelijk weer op eigen kracht verder kunnen en hun kind(eren) een veilig thuis bieden.

feature2.jpg

Ons zorgaanbod

Ambulant gezinswerk: praktische hulp thuis
Intensieve Gezinsbehandeling en diagnostiek
Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG)

We zijn er voor volwassenen vanaf 18 jaar

Wij leren kwetsbare jongeren en volwassenen de vaardigheden die zij nodig hebben om zelfstandig te kunnen (blijven) wonen en leven. Zoals het organiseren van de dagelijkse taken, goed leren omgaan met geld en een eigen netwerk opbouwen.

feature3.jpg

Ons zorgaanbod

Ambulante ondersteuning volwassenen (Wmo)

Thuis of dicht bij huis: 1-op-1 aan haalbare doelen werken

Samen met de cliënt en zijn directe naasten brengen wij de bestaande beperkingen en/of het probleemgedrag in beeld. Ook de wensen en verwachtingen worden geïnventariseerd. Op basis daarvan stellen wij samen een individueel zorgplan op met concrete en haalbare doelen.

Onze ambulant begeleiders en behandelaars werken 1-op-1 met de cliënt aan deze doelen. Dat gebeurt thuis of vlakbij de eigen leefomgeving. Daarbij wordt gebruikgemaakt van diverse effectieve methodes en instrumenten, zoals competentiegericht werken, oplossingsgericht werken en systeemtherapie.

Bel voor informatie of aanmelding 020 - 44 70 518