Laden...

check.png Professionele zorg en behandeling

check.png Specialistisch en psychodiagnostisch onderzoek

check.png Flexibel inzetbaar, geen wachtlijst

check.png Multicultureel team (HBO/WO)

check.png Integrale en interculturele aanpak A-Road

Regio Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland,
Regio Zuid-Kennemerland & Haarlemmermeer

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

De juiste weg naar zelfredzaamheid

Unalzorg begeleidt en behandelt kwetsbare kinderen en volwassenen met complexe hulpvragen. We brengen de zorgvraag in kaart en gaan daarna zo snel mogelijk aan de slag.

Onze zorg en behandelingen zijn gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid van cliënten en hun gezin of verzorgers. Wij bieden onze ondersteuning thuis of dicht bij huis.

Interculturele aanpak A-Road

Veel van onze cliënten hebben een migratieachtergrond. Dankzij ons multiculturele team en onze interculturele aanpak kunnen wij hen snel de juiste hulp bieden.

Alle medewerkers werken volgens onze eigen methodiek A-Road die nadrukkelijk rekening houdt met de culturele normen en waarden van cliënten en hun naasten. 

Behandel­specialismen en psychodiagnostiek

Bij Unalzorg werken diverse gespecialiseerde behandelaars voor cliënten met complexe hulpvragen, zoals gedrags- en opvoedingsproblemen in combinatie met psychiatrische of cognitieve stoornissen.

Enkele behandelaren zijn ook gekwalificeerd om specialistisch of psychodiagnostisch onderzoek te doen.

feature1.jpg

Wij begeleiden en behandelen kinderen met een ontwikkelingsachterstand die meerdere problemen hebben. Bijvoorbeeld gedragsproblemen op school in combinatie met autisme of ADHD.

We zijn er voor kinderen

Ambulante begeleiding, behandeling & diagnostiek jeugd
Trainingen zelfredzaamheid jeugd (4-24 jaar)
Onderwijsondersteuning (4-17 jaar)

feature2.jpg

Wij ondersteunen gezinnen bij de opvoeding en verzorging van hun kind met een beperking. Ook begeleiden wij multiprobleemgezinnen. Met ons steuntje in de rug kunnen zij uiteindelijk weer op eigen kracht verder.

We zijn er voor gezinnen

Ambulant gezinswerk: praktische hulp thuis
Intensieve Gezinsbehandeling en diagnostiek
Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG)

feature3.jpg

Wij leren kwetsbare jongeren en volwassenen de vaardigheden die zij nodig hebben om zelfstandig te kunnen (blijven) wonen en leven. Zoals de dagelijkse taken organiseren en een eigen sociaal netwerk opbouwen.

We zijn er voor volwassenen

Ambulante ondersteuning volwassenen (Wmo)

Thuis of dicht bij huis:
1-op-1 werken aan haalbare doelen

Samen met de cliënt en zijn directe naasten brengen wij de bestaande beperkingen en/of het probleemgedrag in beeld. Ook de wensen en verwachtingen worden geïnventariseerd. Op basis daarvan stellen wij samen een individueel zorgplan op met concrete en haalbare doelen.

Onze ambulant begeleiders en behandelaars werken 1-op-1 met de cliënt aan deze doelen. Dat gebeurt thuis of vlakbij de eigen leefomgeving. Daarbij wordt gebruikgemaakt van diverse effectieve methodes en instrumenten, zoals competentiegericht werken, oplossingsgericht werken en systeemtherapie.

Bel voor informatie of aanmelding 020 - 44 70 518